Regelverk EMMA

Nedenforstående regelverk er utarbeidet av EMMA’s internasjonale hoveddommere.

Beskrivelser i Regelboken er grunnlaget for dømming. All skriftlig materiale er lisensiert og tilhører EMMA GmnH. uatorisert kopiering medfører rettslige konsekvenser

Tillegg til regelboken 2018: Official Addendum 2018

Regelbok for sesongen 2018/2019: EMMA Rulebook 2018/2019