Nedenforstående regelverk er utarbeidet av EMMA’s internasjonale hoveddommere.

Beskrivelser i Regelboken er grunnlaget for dømming. Alt skriftlig materiale er lisensiert og tilhører EMMA GmnH. Uatorisert kopiering medfører rettslige konsekvenser.

Regelbok for sesongen 2024/2025: EMMARulebook2024